Ars Nova
Get Adobe Flash player

modul5

ARS NOVA

PROGRAM FESTIVALU ARS NOVA 2017

14. 11. 2017 Dom umenia ǀ malá sála 19.00
Jozef Puchala - Literárno-hudobný večer básnika a televízneho redaktora
Peter Himič, umelecký prednes

15. 11. 2017 Dom umenia 18.00
Stretnutie s hudbou: „Z DEPOZITU NA PÓDIUM"
a súčasne sprístupnenie výstavy: „Skladateľ Jozef GREŠÁK - život a dielo"

15. 11. 2017 Dom umenia 19.00
Symfonický koncert: „NEDOCENENÍ" MAJSTRI
ŠfK, Marián Lejava ǀ Lucia Ballová, soprán ǀ Ladislav Fančovič, klavír
J. Grešák • Koncert pre klavír a orchester
                   Zuzanka Hraškovie
V. Silvestrov • Symfónia č. 8

21. 11. 2017 Dom umenia ǀ malá sála 17.00
Komorný koncert študentov Konzervatória Košice: MLADÁ KRV
B. Fazekaš • Valse sentimentale - trio pre husle, violončelo a klavír (premiéra)
Kateryna Shapran, klavír ǀ Ľudmila Szatvámyiová, cello ǀ Terézia Mušutová, husle
O. Palko • Malencholia in f (premiéra)
Patrik Zastko, cello ǀ Richard Jambrich, klavír
O. Palko • Piece for strinquartet No. 1 (premiéra)
Mario Balogh, 1. husle ǀ Terézia Mušutová, 2. husle ǀ Peter Čižmár, viola ǀ Patrik Zastko, cello
K. Shapran • Valčík piatich pre sláčikové kvinteto (premiéra)
Bencze Fazekaš, 1. husle ǀ Eduard Plachetka, 2. husle ǀ Mariusz Danel, viola Ľudmila Szatvámyiová, cello ǀ Adolf Plachetka, kontrabas
K. Shapran • Fantázia pre klavír (premiéra)
Balázs Fazekaš, klavír
K. Shapran • Spomienka na domov (premiéra)
Kateryna Shapran, klavír ǀ Ľudmila Szatvámyiová, cello
K. Shapran • „Alfa – Omega" pre štvorručný klavír
Kateryna Shapran, klavír ǀ Balázs Fazekaš, klavír
P. Duchnický • Impresie I (premiéra) • Impresie II (premiéra)
Eduard Kostelník, klavír

23. 11. 2017 Kasárne/ Kulturpark 17.00
Vernisáž výstavy obrazov „IMPULZY a PULZÁCIE 85" z tvorby ak. maliara Štefana BUBÁNA

23. 11. 2017 Konzervatórium, Timonova 17.00
Komorný koncert: TRIO MARCIPIO
Členovia: Lenka Novosedlíková, marimba/ vibrafón ǀ Júlia Novosedlíková, klavír ǀ Juraj Helcmanovský ml.,cimbal
J. Druckman • Reflection on the Nature of Water ( I. II.) pre marimbu
L. Novosedlíková • Study of Banality IV. pre marimbu, cimbal a klavír
I. Iachimciuc • Suita concertata pre cimbal
K. Abe • Ancient Vase pre marimbu
A. P. Vargas • Holderlinos para piano: motto 2, 2., Ligeti Mio, motto 3, 3. Liszt in Bellagio, 4. Coral
M. Sloboda • O. IIIb - Skelet pre marimbu, cimbal a klavír
J. Vajó • Kánon pre marimbu, cimbal a klavír

 

27. 11. 2017 Dom umenia ǀ malá sála 17.00
Komorný koncert: SKUPINA URBAN HUDÁK
Členovia: Attila Tverďák, elektrická gitara, sitar, spev ǀ Juraj Vajó, klavír, spinet, čelesta, spev ǀ Boris Vaitovič, bas. gitara, theremin, elektromike ǀ Nataša Kötelesová, flauta, spev ǀ Juraj Helcmanovský ml., cimbal ǀ Lucia Bujňáková, spev ǀ Lenka Novosedlíková, bicie nástroje
P. Duchnický • „... whisper to my heart again..."
P. Duchnický • INNO pre flautu, el. gitaru, cimbal a klavír (premiéra)
L. Novosedlíková • Study of Banality III. pre komorný orchester
P. Bizoň • Akordy a kordy pre el. gitaru sólo
M. Paľko • EFO pre flautu a cimbal
J. Vajó • Gojdič, fragment 3 (premiéra)

 

15. 11. - 1. 12. 2017: Skladateľ Jozef Grešák – život a dielo
Výstava v rámci Roka Jozefa Grešáka (1907-1987) sa koná pod patronátom primátora mesta Bardejov.
Spoluorganizátori: Štátna filharmónia Košice, Šarišské múzeum v Bardejove, Predsedníctvo Roka Jozefa Grešáka a Rodina akademickej maliarky Evy Grešákovej.

 

Festival súčasného umenia

Myšlienka založiť v Košiciach festival, ktorý by návštevníkom koncertov v rámci jedného komplexného bloku predstavil súčasnú hudbu, sa zrodila v roku 2000 na košickom konzervatóriu. Od myšlienky k realizácii uplynul rok, kedy sa pod záštitou Hudobnej spoločnosti Hemerkovcov uskutočnil v roku 2001 nultý ročník Festivalu súčasnej európskej hudby, ktorý bol počas svojich dvoch ročníkov časovo situovaný na začiatok jesene.

Pokiaľ festivaly podobného zamerania v Bratislave (Večery novej hudby, Týzdeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Melos-Étos) sú podujatiami, ktoré už píšu dlhoročnú tradíciu a majú aj svoju pevne stanovenú štruktúru - košický festival po dvoch rokoch hľadal nové riešenia, ktoré by upútali nielen dramaturgiou koncertov, zaujímavými interpretmi, ale predovšetkým rozmanitosťou záberu, ktorý má pri podobne koncipovaných podujatiach nesmierne široký rozptyl možností.

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov preto uvítala iniciatívu riaditeľa Štátnej filharmónie Košice /ŠfK/ Júliusa Kleina, ktorý ponúkol spoluprácu ŠfK na dotváraní dramaturgického zámeru festivalu. Z tejto spolupráce sa zrodil Festival súčasného umenia. Štátna filharmónia Košice postupne prebrala na svoje plecia dramaturgiu, produkciu a organizačné zabezpečenie festivalu. HS Hemerkovcov a Konzervatórium Košice sa na príprave festivalu naďalej podieľajú prípravou koncertu, na ktorom sa každoročne predstavia úspešní študenti - nádejní mladí skladatelia a interpréti.

Festival súčasného umenia nesie od r. 2008 názov ARS NOVA Cassoviae. Programová koncepcia podujatia rešpektuje základné aspekty, ktoré si festival vo svojich počiatkoch vytýčil. Tie by nemali byť diktátm, ale skôr usmerňujú dramatugické smerovanie podujatia a robia ho výnimočným:

  • dramaturgia koncertov uprednostňuje diela žijúcich skladateľov európskych i mimoeurópskych kultúr;
  • do programov zaraďuje aj diela skladateľov spätých s regiónom Východného Slovenska;
  • košické koncertné pódiá poskytujú priestor mladým nadaným interpretom, ktorí tak majú možnsť aj prostredníctvom tohto festivalu etablovať sa v oblasti slovenského koncertného umenia

Festival je obohacovaný aj nekoncertnými aktivitami: výstavami výtvarného umenia a poriadaním muzikologických konferencií, ktoré sa spravidla uskutočňujú každý druhý rok a ich témy sú úzko späté s hudobným životom mesta Košice.

Festival súčasného umenia ARS NOVA Cassoviae sa vďaka kvalite hudobných produkcií stal dôstojným pendantom dvoch významných festivalov ŠfK - Košickej hudobnej jari a Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Návštevnosť uplynulých ročníkov ukazuje, že záujem o aktuálnu hudobnú tvorbu a hudbu 2. polovice 20. storočia v našom meste z roka na rok narastá.
V roku 2011 sa festival ARS NOVA Cassoviae spojil s festivalom ISCM New Music Days, ktorý organizuje Slovenská sekcia Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu a ktorý je jednou z aktivít smerujúcich k svetovému festivalu ISCM World New Music Days. Od roku 2014 sú spoluorganizátorom festivalu aj Košické kultúrne centrá K13 a festival nesie spoločný názov ARS NOVA.

Partneri

 

 

 

               WGSKE logo polkruhy

 

      

Logo-Collegium-VP    

 RKE LOGO SHADOW 2017-page-001 


RTVS bok PAN206     
                 
opera slovakia positive red          logo TASR        

 

KOSICEDNES-LOGO KOSICEDNES mediahouse invert

 

   zajtrajsie noviny

 

       logo Hudobny zivot

 

227   

  theCity logo

 

       logo Kosicko-page-001     

   

 

      lemur logo 2 ziara        

             

Kam do mesta-logo        

  

 Logo MojeKosice  KDHZ Logo orez kedykam LOGO   
sfk